Hiển thị một kết quả duy nhất

Neomax Latex ECO – Phụ gia chống thấm

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax Waterplug 102 – Đông cứng nhanh

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax C102 Plus – Chống thấm pha xi măng

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax C102 Flex – Hợp chất chống thấm đàn hồi

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax C102 – Hợp chất chống thấm gốc xi măng – polyme

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax Primer P11 – Lớp lót cho neomax 201, polyurea, epoxy

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax Topcoat T14 – Lớp phủ các dòng polyurethane

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax A108 – gốc nước, nhựa acrylic

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax 201 – Chống thấm gốc PU độ đàn hồi cực cao

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax 820 – Hợp chất chống thấm, khui thùng dùng ngay

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn