INTOC-06

132,000 

INTOC – 06

là chất chống thấm được sản xuất trên dây truyền công nghệ chống thấm thẩm thấu rất tiên tiến trên thế giới. Là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam với công nghệ nước ngoài.