Primer 101

Liên hệ

PRIMER 101 là lớp lót gốc Polyurethane, một thành phần, độ nhớt thấp, sử dụng làm lớp lót cho lớp phủ gốc polyurea, polyurethane hoặc các hệ sơn khác. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt nhằm làm tăng khả năng bám dính của các hệ lớp phủ với nền.