SIKAGARD 75 EPOCEM

47,100 

SIKAGARD 75 EPOCEM là vữa trám xi măng – epoxy siêu mịn

Sikagard 75 Epocem Cải tạo những bề mặt bê tông bị rỗ tổ ong, vụn vỡ hay những lỗ khí.
Sikagard 75 Epocem Lớp cản chống thấm tạm thời cho hệ thống sàn gốc epoxy/polyuretan.
Sikagard 75 Epocem Trám khe và hoàn thiện những bề mặt không bằng phẳng.