SIKAGROUT 214-11 HS

19,950 

SIKAGROUT 214-11 HS  là vữa không co ngót cường độ chịu nén cao để rót vữa móng máy, dầm dự ứng lực, cột chịu lực, thanh tà vẹt, gối cầu, bu lông định vị nhanh chóng dễ dàng