SIKACRETE PP1

11,900 

Sikacrete PP1 là phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột dựa trên công nghệ silicat fume của sika Sikacrete PP1 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 1240 Sử dụng Sikacrete PP1 Sikacrete PP1 được sử dụng trong bê tông kết cấu, bê tông đúc sẵn và trong các lĩnh vực khác đòi hỏi chất lượng của bê tông tươi và bê tông đã đông cứng chất lượng cao