Neomax Topcoat T14 – Lớp phủ các dòng polyurethane

1,500,000 

Neomax Topcoat T14 là vật liệu gốc polyurethane, hai thành phần, dạng lỏng.Thành phần A màu xanh là cây, màu xám.Thành phần B màu trắng trong.