Neomax Dutop Green – Tăng cứng bề mặt sàn

425,000 

Neomax Dutop Green là sản phẩm tăng cường bề mặt sàn, dạng bột màu xám, sản xuất theo công thức đặc biệt trên cơ sở gốc xi măng, phụ gia và cát chất lượng cao.