Neomax Grout C60 – Vữa trộn sẵn gốc xi măng

262,500 

Neomax Grout C60 là loại vữa trộn sẵn gốc xi măng,có khả năng tự chảy, tự san bằng, không co ngót và cường độ chịu nén rất cao.