Sika 102

121,600 

Sika 102 là một loại vữa không chứa clorua, được chế tạo sẵn để sử dụng ngay.Khi trộn với nước sẽ trở thành một lớp cản nước tạm thời, đông cứng nhanh rất hiệu quả.